Kako Jedriti

Kako Jedriti

Ima li išta bolje od uživanja u miru na moru dok slušate zvuk vjetra u jedrima? Kao što svaki pomorac zna, savladavanje tehnike jedrenja ključno je za nesmetano i sigurno kretanje po moru. Jedrenje je ništa drugo nego usklađeni ples između vjetra, jedara i vještine jedriličara. Ovaj će vodič za jedrenje odgovoriti na popularno pitanje kako jedriti uz vjetar, odnosno prema vjetru, pokriti će smjerove jedrenja i objasniti kako pravilno namjestiti jedra odnosno trimati ili ugoditi.

Kako Jedrenje Funkcionira i Kako Jedriti uz Vjetar

Dizajn jedara i trupa, zajedno s kobilicom i listom kormila, omogućuje jedrilici kretanje kroz vodu. Kada vjetar puše u jedra, stvara se sila koja gura brod niz vjetar ili povlači brod uz vjetar. Mnogi od nas se pitaju kako jedrilica može ploviti prema vjetru? Pa, ne možemo jedriti direktno u vjetar, ali možemo jedriti 30-45° s pramcem u vjetar. Jedra na brodu rade primjenjujući Bernoullijev princip, slično kao krila aviona. Pogledajmo što se ovdje događa:

1. Protok zraka: Kada vjetar puše u jedra pod određenim kutem, zrak teče oko jedara. Dvije čestice zraka koje se razdvajaju na prednjem dijelu jedra moraju se sastati na stražnjem dijelu jedra u isto vrijeme.

2. Razlika u brzini: Zbog krivulje jedra, vjetar mora prevaliti duži put preko vanjske (zavjetrinske) strane jedra nego unutarnje (privjetrinske) strane. Prema Bernoullijevom zakonu, zrak koji prelazi duži put kreće se brže, stvarajući područje nižeg tlaka na zavjetrinskoj strani jedra.

3. Stvaranje uzgona: Razlika u tlaku između privjetrinske strane (viši tlak) i zavjetrinske strane (niži tlak) jedra stvara uzgon. Ovaj uzgon pokreće brod naprijed i lagano prema strani.

4. Spriječavanje bočnog odnošenje: Bočno kretanje uzrokovano uzgonom spriječava se kobilicom. Kobilica i kormilo u vodi djeluju kao jedra u zraku. Voda koja teče duž kobilice pod određenim kutom stvara otpornu silu koja uravnotežuje bočni potisak, omogućujući brodu kretanje naprijed.

5. Trimanje jedara: Podešavajući oblik i kut jedara (poznato kao "trimanje"), možemo kontrolirati količinu uzgona i naginjanja. Vjetar bi trebao ući u jedro gotovo u liniji s prednjim rubom.

Na dobrom regatnom brodu, s vrhunskim kormilarom, novim dobro trimanim jedrima, vrlo učinkovitom kobilicom, poliranim dnom, na mirnom moru i laganim do umjerenim vjetrom, gotovo da neće biti bočnog kretanja.

Smjer Jedrenja

Smjerovi jedrenja su smjerovi koje jedrilica zauzima u odnosu na smjer vjetra. Razumijevanje ovih pozicija ključno je za učinkovito jedrenje jer različite pozicije zahtijevaju različite postavke jedara. Evo 6 glavnih pozicija jedrenja:

1. U vjetar (No Sail Zone): Ovo se odnosi na situaciju kada je pramac broda okrenut 40°-45°, s bilo koje strane u odnosu na vjetar. Tako da ovo zapravo ne možemo nazvati pozicijom jedrenja, već kutom.

2. Ošto u Vjetar: Oštro u vjetar odnosno "Orca" je smjer najbliži vjetru u kojem brod može jedriti, obično oko 30°-45°, ovisno o brodu. Natjecateljski brodovi mogu jedriti bliže vjetru dok krstaši jedre malo dalje. Kako bi brod jedrio blizu vjetra, jedra moraju biti zategnuta.

3. Laška Orca: Ovo je pozicija jedrenja kada brod i dalje jedri uz vjetar, ali ne toliko blizu vjetru kao pri jedrenju koso uz vjetar. To je pozicija između koso uz vjetar i jedrenja početkom trupa. Obično je najbrža pozicija pri slabom vjetru.

4. Vjetar u Bok: Vjetar u bok ili "mezanave" je smjer jedrenja kada vjetar dolazi na brod pod kutom od 90°. Obično se u školama jedrenja prvo podučava jedrenje početkom trupa jer je manje vjerojatno da će brod ući u zonu bez jedrenja ili ići previše niz vjetar i napraviti nekontrolirani jibe odnosno kruženje.

5. U Pola Krme: Ovo je pozicija kada vjetar dolazi sa krme, ali pod kutom. U žargonu zvano "Poja". Kažemo da vjetar dolazi sa polovice krme. Jedra (glavno i flok) su otpuštena, odnosno popuštamo škote da jedra dobiju oblik "trbuha".

6. Niz vjetar: Ovo je kada vjetar dolazi ravno u krmu broda. Ovu poziciju također nazivamo "Leptir" jer su jedra na suprotnim stranama. Flok je s lijeve strane, a glavno jedro s desne strane broda ili obrnuto. Ovo je najopasnija pozicija jedrenja zbog rizika od slučajnog kruženja, gdje bum odnosno glavno jedro prelazi preko broda zbog promjene smjera vjetra ili zbog blage promjene kursa.

Podizanje jedara

Dizanje jedara označava početak svake morske avanture. Međutim, proces podizanja jedara, iako naizgled jednostavan, zahtijeva kombinaciju tehnike, snage i razumijevanja osnova jedrenja.

Sigurnost na prvom mjestu

Prije nego što se upustimo u korake, ključno je shvatiti važnost sigurnosti. Ako je potrebno, obavezno nosite odgovarajuću opremu za jedrenje, pobrinite se da su svi prozori zatvoreni i da su sve krhke stvari osigurane i na svom mjestu.

I konačno, krenimo s koracima! Uvijek prvo podižemo glavno jedro, a zatim flok ili genou, osim ako jedrimo samo s flokom.

Podizanje glavnog jedra

Glavno jedro je primarno i najveće jedro na većini jedrilica. Ovo su koraci za podizanje glavnog jedra:

1. Priprema: Počnite sa oslobađanjem jedra. Ako imate vreču, otvorite patent, a ako imate konopčiće vezane oko jedra, odvežite ih.

2. Prema vjetru: Okrenite i vozite brod s pramcem prema vjetru kako bi jedro moglo ići gore bez ikakve sile.

3. Otpuštanje konopa: Otpustite škotu glavnog jedra (main sheet) i vang tako da se bum može slobodno kretati i držati u vjetru te malo se pomaknuti prema gore kako bi se jedro moglo potpuno podići.

4. Podizanje jedra: Sada povucite podigač glavnog jedra (main halyard) da počnete podizati jedro. Često je lakše to učiniti u dvoje, s jednom osobom koja povlači podigač iz jarbola i drugom koja povlači konop preko wincha (vitlo). Posljednjih nekoliko metara bit će teško povući, pa to učinite s winch-em, osim ako nemate lagana trkaća jedra.

5. Početak plovidbe: Zatvorite sve stopere; main halyard, škotu glavnog jedra i vang. Povucite škotu ako je potrebno. Sada možete otpasti (skrenuti od vjetra) dok ne dosegnete željeni smjer plovidbe. Na kraju, isključite motor.

Podizanje floka ili genove

Flok ili genova je prednje jedro. Postupak njegova podizanja obično je malo drugačiji i lakši od glavnog jedra.

1. Priprema: Pretpostavimo da je brod na željenom smjeru plovidbe i da je glavno jedro optimalno ugođeno. Tada možemo pripremiti škote floka ili genove te konop za uvlačenje jedra (tzv. furler).

2. Odrolavanje jedra: Počnite povlačenjem škote floka i kontroliranim otpuštanjem furlera. Kada se jedro odmota, možemo početi trimati jedro.

3. Trimanje: Povucite škotu floka ili genove dok prednji porub jedra ne prestane lepršati.

Trimanje jedara

Usavršavanje umjetnosti ugađanja jedara ključno je za efikasnost i brzinu plovidbe. Da bih vam pomogao na ovom putovanju, fokusirat ćemo se na osnovna načela trimanja dva osnovna jedra: flok ili genova i glavno jedro. To uključuje razumijevanje vunica i kontroliranje oblika jedra.

Krenimo od temelja, fokusirajući se na osnovna načela koja određuju kako bi vaša jedra trebala izgledati u svakoj točki plovidbe. Koncept je jednostavan: kada plovite bliže vjetru, vaša jedra trebaju biti zategnutija i ravnija. Suprotno tome, dok se udaljavate od vjetra, vaša bi jedra trebala biti opuštenija i dublja. Ovo osnovno razumijevanje prilagođavanja jedara ključno je za efikasno iskorištavanje snage vjetra u svim smjerovima jedrenja.

Razumijevanje Vunica

Vunice su male vrpce ili komadići vune pričvršćeni za obje strane vaših jedara. Pružaju trenutne vizualne povratne informacije o protoku zraka preko vaših jedara i nezamjenjivi su alati za optimalan trim jedara.

Kada je trim vaših jedara ispravan, vjetar glatko protječe preko obje strane jedra, a sve vunice struje horizontalno. Ako se vunice ponašaju drugačije, to je znak da je potrebno prilagoditi jedara:

Privjetrinske vunice: Ako vunice na privjetrinskoj strani lepršaju ili se podižu, znači je jedro preotpušteno ili da jedrite previše u vjetar. U toj situaciji možete otpasti (skrenuti od vjetra) ili zategnuti jedro

Zavjetrinske vunice: Ako vunice sa zavjetrinske strane jedra padaju ili lepršaju, znači da kut prema vjetru prevelik, stoga možete otpustiti jedro ili prihvatiti brodom (skrenuti prema vjetru).

Trimanje Floka/Genove

Jib ili genova su prednja jedra, a njihova glavni konop za ugađanje je škota floka

Kontrola sa škotom floka: Prva stvar koju biste trebali pogledati na jedru je luff (prednji porub). Ako potpuhuje, to znači da je jedro previše otpušteno i otvoreno pa ga trebamo zategnuti. Povucite škotu floka dok luff ne prestane potpuhivati. Imajte na umu da ako je jedro maksimalno zategnuto i luff još uvijek potpuhuje, tada plovite preblizu vjetru. U tom slučaju otpadnite od vjetra dok luff ne prestane potpuhivati. Sada, kada vaše jedro ima lijep oblik i stabilno je, možete početi promatrati vunice kako je prethodno objašnjeno.

Pozicija klizača floka: Pozicija klizača floka utječe na napetost stražnjeg poruba jedra. Pomicanjem klizača prema naprijed povećava se napetost stražnjeg poruba, dok pomicanjem unatrag smanjuje napetost. Općenito će biti bliže krmi dok plovite uz vjetar i bliže pramcu dok plovite niz vjetar. Također, mnogo puta ćete vidjeti kako vrh jedra podrhtava. Pomicanjem klizača prema naprijed zategnut ćete rub i time vrh jedra. Također kako skraćujete jedro tako pomičete i klizač prema naprijed.

Trimanje glavnog jedra

Glavno jedro je obično najveće jedro na jedrilici, ključno za pogon i manevarsku sposobnost. Diktira smjer i stabilnost, što je od vitalnog značaja za vješto jedrenje.

Kontrola sa škotom: Škota glavnog jedra kontorlira kut buma i napetost stražnjeg poruba jedra. Uglavnom, zategnutiji glavni konop ispravlja jedro za jedrenje uz vjetar ili u jakom vjetru, dok otpuštanjem škote glavnog jedra dobivamo dublji oblik jedra te je jedro otvorenije, što je pogodno za jedrenje niz vjetar ili u slabom vjetru. Ponovno pogledajte prednji porub jedra, ako potpuhuje, zategnite ga dok ne prestane. Obično, na čarter krstarećoj jedrilici imat ćete vunice samo na kraju jedra. Evo kako ih kontrolirati; ako ih ne možete vidjeti, skrivaju se iza jedra, pa otpustite škotu dok ne počnu lepršati iza jedra.

Podešavanje vanga: Vang regulira vertikalno kretanje buma i stoga kontrolira napetost poruba jedra. Kada se vang zategne, povećava se napetost stražnjeg poruba te se jedro izravnava, odnosno postaje pliće, što je korisno prilikom jedrenja uz vjetar ili u jačim vjetrovima. Otpuštanje vanga omogućuje dizanje buma i jedro poprima dublji oblik, stvarajući više snage, što je korisno pri jedrenju niz vjetar ili u uvjetima slabog vjetra.

Letanje i Kruženje (Tack i Jibe)

Svladavanje umijeća letanja i kruženja bitan je dio vašeg jedriličarskog znanja. Obje manovre omogućuju vam promjenu smjera zadržavajući kretanje prema naprijed, no svaka uključuje različite akcije i tehnike.

Letanje: Okret preko vjetra

Letanje je okret uz vjetar, prilikom čega jedrilica s jednih uzdi dolazi na druge uzde

1. Priprema za Letanje: Obavijestite svoju posadu da planirate letanje. Standardna naredba je "Spremni za letanje!". Pogledajte preko svog ramena prema vjetru, otprilike 90° je mjesto na kojem biste trebali završiti okret.

2. Okrenite kormilo: Kada je vaša posada spremna, okrenite kormilo od jedara. Brod će početi skretati prema vjetru.

3. Otpustite i zategnite škote: Kada prođete preko vjetra, posada bi trebala otpustiti škotu prednjeg jedra na originalnoj strani i povući na novoj strani. Glavno jedro će samo preći preko na drugu stranu.

4. Nastavak jedrenja na novom kursu: Vratite kormilo u sredinu jednom kad brod završi okretanje i nađe se na novom kursu. Jedra bi trebala biti pravilno podešena za novi smjer jedrenja.

Imajte na umu, glatko i kontrolirano kretanje ključno je tijekom letanja da bi se održala brzina broda.

Kruženje: Okret niz vjetar

Kruženje jer okret niz vjetar, prilikom čega jedrilica s jednih uzdi dolazi na druge uzde.

1. Priprema za kruženje: Kao i kod letanja, najavite svoju namjeru za kruženje posadi. Uobičajena naredba je "Spremni za kruženje!".

2. Okrenite kormilo: Nježno usmjerite kormilo prema jedrima kako biste započeli kruženje, što će uzrokovati da se brod počne okretati.

3. Kontrolirajte glavno jedro: Dok vjetar prelazi s jedne strane broda na drugu, pažljivo upravljajte glavnim jedrom pomoću škote kako biste spriječili da se bum prebrzo prebaci na drugu stranu.

4. Otpustite i zategnite škote: Kad prelazite niz vjetar, posada bi trebala otpustiti škotu prednjeg jedra na originalnoj strani i povući škotu na drugoj strani.

5. Nastavak jedrenja na novom kursu: Nakon kruženja, vratite kormilo u sredinu te prilagodite jedra.

Sigurnost je najvažnija stvar tijekom kruženja. Čvrsto kontrolirajte glavno jedro i pazite na poziciju svoje posade.

Dok zaključujemo ovo putovanje kroz osnove jedrenja, sjetite se da umjetnost i znanost jedrenja nadmašuju ove osnovne tehnike. Jedrenje je kontinuirani proces učenja i prilagodbe. More nam nudi bezbroj lekcija, a svako putovanje je prilika za usavršavanje vještina i produbljivanje veze s prirodom.

Međutim, ne žurite s napredovanjem kao jedriličar. Prihvatite izazove i na njih gledajte kao korak na vašem putovanju. Imajte na umu razloge zbog kojih vas je privuklo jedrenje - uzbuđenje, smirenost i čista radost bivanja u skladu s vjetrom i valovima. Kako vaše vještine rastu, neka vaša strast za ovom očaravajućom aktivnosi.

Želimo vam mirno more i povoljne vjetrove dok nastavljate svoju jedriličarsku pustolovinu.

Pretplatite se da vidite posebne ponude

Iskoristite posebne ponude dostupne samo članovima Uštedite novac sa svakom rezervacijom